Skip to main content

Organisatie

Kinderboerderij De Kleine Meer is een plek waar iedereen die van dieren houdt welkom is. Wij vinden het belangrijk dat in onze sterk verstedelijkte maatschappij er plek is waar mensen en dieren, jong en oud, met elkaar in contact kunnen komen. Onze relatie met de natuur is een waardevol goed, waar wij op onze eigen manier vorm aan geven. En het verzorgen van dieren is niet het enige dat wij doen.

Kinderboerderij De Kleine Meer biedt ruimte aan studenten van diverse dierenopleidingen in de vorm van een stageplaats en ook vinden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hier een dagbesteding.

De kinderboerderij is voor iedereen toegankelijk. Zo is ons terrein overal gelijkvloers en beschikken wij over een invalidentoilet. Hieronder kun je meer lezen over de toegankelijkheid van ons terrein.

Kinderboerderij De Kleine Meer biedt stageplaatsen aan studenten op vmbo/mbo-niveau en in overleg ook op hbo-niveau, gericht op dierenwelzijn.
Wij hebben steeds plaats voor 3 stagiaires tegelijk. De begeleiding van onze stagiaires vinden wij een serieuze zaak en wordt door de beheerder, Joris van Kuijk, met aandacht gedaan.

Omdat wij geloven dat participatie en sociale inclusie een waardevol goed is, hebben wij bij Kinderboerderij De Kleine Meer ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
In de beweeglijke omgeving van de Kinderboerderij vervullen deze personen een rol van onschatbare waarde. Bij ons mag iedereen er zijn, dier of mens!

Op donderdagmiddag werken we samen met GGzE De Boei.
Cliënten van De Boei maken dan gebruik van de werkplaats van de kinderboerderij en ze helpen mee op het terras.
We werken bijvoorbeeld samen met hen aan nieuw meubilair voor het terras, bewegwijzeringsbordjes, klimtoestellen voor de dieren, etc.
Ook maken de cliënten vogelhuisjes die gekocht kunnen worden voor een mooi prijsje.

We verzorgen al ruim 10 jaar educatieve lessen op de kinderboerderij. Daarnaast organiseren wij ook andere activiteiten voor scholen, bedrijven en verenigingen.
Wij gooien de staldeuren voor jullie open en delen alles wat jij wilt weten, op maat gemaakt voor het niveau van de bezoekers. Ook organiseren wij leuke activiteiten, zoals kaas maken in onze speciaal uitgeruste keuken!

Ook gaan we graag naar basisscholen om daar lessen te verzorgen. We bieden lespakketten voor alle groepen en niveaus van de basisschool.

We zijn momenteel bezig met het vernieuwen van de lespakketten voor scholen. Wil je graag meedenken en heb je interesse om mee te doen in het educatieteam? Meld je dan aan via

Op Kinderboerderij De Kleine Meer hebben we ons terrein voor alle bezoekers toegankelijk gemaakt. De toegang tot de boerderij en de verschillende dierenvertrekken zijn voor iedereen mogelijk, ongeacht iemands mobiliteit.
Zo zijn de toegangspoortjes laag en gemakkelijk te openen en te sluiten, zijn alle paden gelijkvloers en is er altijd wel iemand in de buurt om even te helpen met het openhouden van een deur of om te helpen met het aan- en uitdoen van je jas.
Ons educatiegebouw heeft een gelijkvloerse drempel en is ook voorzien van een invalidentoilet.

Keurmerk Zoönosen

Kinderboerderij De Kleine Meer draagt het GD Keurmerk Zoönosen. Dit houdt in dat wij verantwoordelijk met onze dieren omgaan en zorg dragen voor een gezonde leef- en werkomgeving voor mens en dier. Meer weten over het GD Keurmerk Zoönosen?
Bezoek dan gddiergezondheid.nl/keurmerkzoonosen

folder handen wassen
folder bent u zwanger
folder dieren niet voeren

Handen wassen

Was je handen met water en zeep

  • Nadat je de dieren hebt geaaid
  • Voordat je gaat eten
  • Voordat je met je handen je gezicht of mond aanraakt

Let op: eten en drinken mag alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen en niet in de dierenweiden of in de stallen. Net als mensen, dragen ook dieren ziektekiemen bij zich. Door contact met de dieren, bijvoorbeeld bij het aaien of knuffelen, via de mest of door inademing kunnen ziektekiemen overgedragen worden. Vooral jonge kinderen, zwangere vrouwen en oudere mensen zijn hier gevoelig voor. Hoewel de risico’s op besmetting gering zijn, is het altijd verstandig om je handen te wassen na contact met de dieren en voor het eten. Heb je vragen? Neem dan contact op met de beheerder

Zwangere vrouwen

Als je zwanger bent, adviseren wij je om met een onderstaande zaken rekening te houden. Dieren kunnen ziektekiemen bij zich dragen die gevaarlijk kunnen zijn voor jou en je ongeboren kind.

Houdt rekening met het volgende:

  • Je kunt tijdens uw zwangerschap beter niet in de geitenwei en in de stallen komen. Geiten en schapen kunnen de parasiet toxoplasmose (ook wel bekend van de kattenbak), maar ook andere ziektekiemen bij zich dragen.
  • In het voorjaar worden er weer jonge geitjes en lammetjes geboren. Deze periode vormt voor zwangere vrouwen een extra risico. Wij adviseren je om niet in de kraamstal te komen.
  • Wij adviseren om de geiten en schapen niet te aaien en contact met de mest, stro en voer te vermijden.
  • Vermijd ook contact met mest van andere dieren.
  • Was altijd goed je handen met water en zeep na een bezoek aan de kinderboerderij of voordat je iets gaat eten.

Niet voeren

De geiten een boterham voeren of groente meenemen voor de konijnen voor de kinderboerderij. Het lijkt zo leuk om de dieren te voeren. Maar heb je er weleens bij stilgestaan dat het voor de dieren lang niet altijd gezond is en er zelfs dieren aan overlijden? En weet je ook dat het eigenlijk verboden is om keukenafval te voeren aan dieren?

Uitgebalanceerd dieet

Dieren op de kinderboerderij hebben elk een eigen dieet. Sommige dieren krijgen brokjes, andere dieren krijgen groente of hooi. Het dieet van de dieren sluit aan bij hun voederbehoefte. De dieren krijgen dus niet meer te eten dan dat ze nodig hebben. Ook controleren de medewerkers van de kinderboerderij of het voedsel nog goed is. Is het brood niet beschimmeld en is de groente niet verrot? En soms is het meegebrachte eten helemaal niet geschikt voor dieren.

Zieke en dode dieren

Helaas gebeurt het regelmatig dat dieren van de kinderboerderij overlijden door het goedbedoelde voeren van bezoekers. Sommige dieren, zoals geiten, overeten zich van al het voedsel dat ze aangeboden krijgen. Hierdoor worden ze te dik en kunnen erg ziek worden.

Controleren

Voor bezoekers is het heel leuk om de dieren te voeren. Maar de medewerkers van de kinderboerderij kunnen niet controleren of en hoeveel voer de dieren van de bezoekers gevoerd krijgen. En ook niet of de dieren per ongeluk verpakkingen, zoals plastic zakjes aanvreten die in de wei achtergelaten worden. Daarom hebben we op onze kinderboerderij een bak bij de ingang geplaatst waarin je het meegebrachte voer voor de dieren kan doen. De kinderboerderij kan dan zelf controleren of het voer geschikt is voor de dieren. Je kan ook voor een klein bedrag voer kopen wat je zelf mag voeren aan de dieren, zoals grasbrok. Dat voer is geschikt voor de dieren en… je steunt er ook nog eens de kinderboerderij mee door het te kopen!

Kortom: Geniet van je bezoek aan de kinderboerderij, maar doe je oude brood en ander groen afval in de GFT-bak. Dat is wel zo fijn voor de dieren, de medewerkers en niet te vergeten.. de andere bezoekers!

In 1973 wordt een kleine weide aan de Bosstraat in Valkenswaard omheind en er komen 10 geiten, 4 drachtige hinden en een paar kippen op te leven. De weide wordt in die tijd beheerd door meneer Van Den Heuvel, die 100 gulden per maand van de gemeente Valkenswaard ontvangt om de dieren te voeren en te verzorgen. Dit houdt zo’n 10 jaar stand, tot in 1983 de herten ontsnappen en schade aanrichtten bij de buren. De gemeente stopt met de financiering, de herten worden verkocht en de rest van de dieren, samen met de weide, worden overgenomen door meneer Antonis. Meneer Antonis blijft de dieren trouw verzorgen, totdat in 1992 de weide wordt overgenomen door Toon en Marijke Jansen en deze beginnen met het opknappen van het terrein. Er gaat twee jaar voorbij totdat op 16 februari 1994 Kinderboerderij De Kleine Meer wordt ingeschreven bij het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel in Eindhoven.

In de jaren die volgen wordt er hard gewerkt aan de uitbreiding van de kinderboerderij. Zo komen er bouwplannen, offertes en worden verschillende partijen benaderd voor financiële ondersteuning. Uiteindelijk stelt de gemeente Valkenswaard zich garant voor het benodigde subsidiebedrag en wordt er in het begin van 1999 begonnen met de bouw van de Kinderboerderij zoals wij die nu kennen. Dit leidt tot de opening van Kinderboerderij De Kleine Meer op 10 juni 2000.

De 10 opvolgende jaren verliepen bewogen. Het besturen en ontwikkelen van een Kinderboerderij brengt een hoop verantwoordelijkheid met zich mee en veel inspanningen zijn gegaan in het meebewegen met de tijd. Zo is de Kinderboerderij zich als educatiecentrum en stagebedrijf gaan opstellen, is er samenwerking gezocht met andere verenigingen geweest en heeft de Kinderboerderij in moeten spelen op de Q-koorts epidemie.

In de jaren die volgden hebben vele bezoekers onze kinderboerderij weten te vinden. Mensen komen vaak met kinderen om even met de dieren te knuffelen of wat rond te lopen in de wei of stallen. Ook scholen hebben ons weten te vinden. Vele groepen hebben gebruik gemaakt van de lespakketten of van de rondleiding op de kinderboerderij. Natuurlijk heeft onze kinderboerderij niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers. Zij verdienen ons respect en dankbaarheid voor alles wat ze voor de dieren en de bezoekers hebben gedaan. En wij zijn nog lang niet klaar.

Sinds november 2018 is kinderboerderij De Kleine Meer in grote nood. De gemeente wil minder subsidie verstrekken. Onze geliefde kinderboerderij kan niet leven van dierenliefde alleen. Geld is broodnodig. Daarom zijn wij verschillende acties gestart om dit te overleven. Alle bee(s)tjes helpen! Kleine en grote ook!

Wij zijn na het afleggen van een lange weg al heel ver gekomen en we vertrouwen erop nog lang te mogen bestaan.

Missie en visie van Stichting Kinderboerderij De Kleine Meer
De stichting schept de mogelijkheid voor de inwoners van Valkenswaard en omstreken en de jeugd in het bijzonder om het contact tussen mens en dier te bevorderen.
De missie is het exploiteren en beheren, in de ruimste zin van het woord, van een kinderboerderij, hertenkamp en voliere.
Visie:
– het blijven vervullen van een recreatieve en educatieve functie voor groot Valkenswaard in de vorm van een kinderboerderij waar het goed toeven is.
– jaarlijks het bezoekersaantal vergroten door het organiseren van diverse activiteiten.
– het educatieve programma van de kinderboerderij uitbreiden en aan zoveel mogelijk basisscholen aanbieden.