Voorwoord

Wist je dat Nederlandse kinderboerderijen jaarlijks bijna 30 miljoen bezoekers ontvangen? Een kinderboerderij is in onze sterk verstedelijkte maatschappij een belangrijke plek geworden waar mensen, jong en oud, met elkaar in contact komen. Daarnaast is het natuurlijk de ultieme plek om in aanraking te komen met allerlei diersoorten.

Kinderboerderij De Kleine Meer biedt echter meer. Wij hebben een educatieprogramma ontwikkeld voor het basis- en speciaal onderwijs dat erop gericht is om kinderen te leren omgaan met onze dieren en hoe ze verzorgd moeten worden. Ook organiseren wij allerlei activiteiten, bestemd voor scholen, maar ook geschikt als uitstapje voor bedrijven, verenigingen en buitenschoolse opvang.

Alle werkzaamheden op de kinderboerderij worden uitgevoerd door vrijwilligers, onder deskundige leiding van onze beheerder, Joris van Kuijk. Daarnaast begeleidt onze beheerder diverse mensen die kampen met psychosociale problemen, die via o.a. GGZ en de gemeente bij ons terechtkomen voor een dagbesteding. Verder vinden jaarlijks veel leerlingen van diverse dieropleidingen een stageplek op onze kinderboerderij.

Kortom; kinderboerderij De Kleine Meer is een plek waar iedereen welkom is!

Sinds 2009 zijn wij in het bezit van het keurmerk kinderboerderijen. Dit houdt in dat wij voldoen aan hoge eisen, o.a. op het gebied van dierenwelzijn, milieu, hygiëne en veiligheid. Om dat te kunnen blijven doen, kunnen wij extra financiële steun goed gebruiken. U kunt ons steunen d.m.v. het dierenadoptieplan (klik op de betreffende link voor meer informatie). Wilt u meer doen, neemt dan contact met ons op via de link “contactformulier”.

Alvast hartelijk dank en graag tot ziens op onze kinderboerderij!

Het bestuur