Keurmerk Kinderboerderijen

In 2009 heeft kinderboerderij De Kleine Meer het keurmerk “Prima voor Elkaar” behaald. “Prima voor Elkaar” is een keurmerk van Stichting Kinderboerderijen Nederland.

Een kinderboerderij is een bedrijf dat aan vele eisen moet voldoen. Stichting Kinderboerderijen Nederland (SKBN) heeft een programma samengesteld dat kinderboerderijen kan helpen om aan iedereen te laten zien of en in welke mate een kinderboerderij zich aan deze eisen houdt.

Het keurmerk “Prima voor Elkaar” wordt uitgereikt aan kinderboerderijen die hebben laten zien (aan de inspecteur) dat de kinderboerderij veiligheid, hygiëne (voor mens en dier), de organisatie(structuur) en opleiding zeer goed (prima) op orde hebben. Daarnaast laat dit keurmerk zien dat het bedrijf zich aan alle geldende wet- en regelgeving houdt.

In 2012 heeft De Kleine Meer het keurmerk, inmiddels hernoemd als “Keurmerk Kinderboerderijen” vernieuwd voor een periode van 3 jaar.