Educatie op de kinderboerderij

Het educatieprogramma van de kinderboerderij is er vooral op gericht om kinderen te leren omgaan met dieren en hun verzorging in de breedste zin van het woord. We willen verwondering en respect voor dieren en hun leefomgeving stimuleren door theorie en praktijk te combineren. Om dit te bewerkstelligen hebben we een aantal lespakketten opgesteld voor leerlingen van zowel het speciale als het gewone basisonderwijs.

Daarnaast organiseren wij ook andere activiteiten, bestemd voor scholen maar ook geschikt voor uitstapjes van bedrijven/verenigingen en/of buitenschoolse opvang. Lees meer over de diverse mogelijkheden!

Inmiddels verzorgen we al 10 jaar educatieve lessen op de kinderboerderij. In het educatiegebouw is een complete zuivelkeuken ingericht, zodat we ook de mogelijkheid hebben om kaas te maken. De lessen worden verzorgd door een team van vrijwilligers, geleid door een gediplomeerd dierenartsassistente. Informatie over de verschillende lespakketten kunt u vinden onder het kopje “lespakketten”. We streven ernaar om elk schooljaar andere, gevarieerde pakketten aan te bieden.