Doelstellingen en beleid

Doelstellingen
Zoals in de statuten van de kinderboerderij is vastgelegd, stelt de stichting zich ten doel:

  1. Het exploiteren en beheren in de ruimste zin des woords van een kinderboerderij, hertenkamp en volière.
  2. Tevens zal de stichting de mogelijkheden scheppen voor de bevolking van Valkenswaard en de jeugd in het bijzonder, om het contact tussen mens en dier te bevorderen.
  3. Het verrichten van al hetgeen met het voornoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

Beleid
De doelstellingen uit de statuten heeft het bestuur vertaald naar het volgende beleid/meerjarenplan:

  1. Het vervullen van een recreatieve en educatieve functie voor groot Valkenswaard in de vorm van een kinderboerderij waar het goed toeven is en die veilig is voor mens en dier.
  2. Jaarlijks het bezoekersaantal vergroten, o.a. door het organiseren van diverse activiteiten.
  3. Het educatieve programma van de kinderboerderij uitbreiden en aan zoveel mogelijk basisscholen aanbieden.

T.a.v. punt 1 hebben wij geconstateerd dat er op het gebied van veiligheid, hygiëne en dierenwelzijn een aantal zaken verbeterd dienen te worden. In het kader van het behoud van het Keurmerk Kinderboerderijen is dit ook noodzakelijk. Met het realiseren van de bouw van een veldschuur kunnen we een groot aantal issues oplossen.
De veiligheid zal verbeterd worden doordat er in de veldschuur een aparte opslagruimte komt voor hooi en stro. Nu ligt het hooi en stro in de stallen die toegankelijk zijn voor eenieder, waardoor het voor ons lastiger wordt om de brandveiligheid te garanderen.
Voor het verbeteren van de hygiëne zal er een permanente quarantaineruimte worden ingericht in de veldschuur. Momenteel wordt er in geval van een uitbraak van ziekte of bij bevallingen een van de bestaande hokken vrij gemaakt en provisorisch ingericht.
Daarnaast komen er omkleedruimtes voor de vrijwilligers.
Met de bouw van de veldschuur kunnen wij ook het dierenwelzijn vergroten. Voor onze herten en duiven zal namelijk een nieuw onderkomen gerealiseerd worden.

T.a.v. punt 2 zijn er al een aantal maatregelen genomen om de bezoekersaantallen te vergroten. Zo hebben wij verruimde openingstijden ingesteld; vanaf de 2e zondag in juni (onze open dag) tot de 1e zondag in oktober (dierendagviering) zijn wij iedere eerste en derde zondag van de maand ook ’s middags geopend. Verder proberen we meer bezoekers te trekken door het contact tussen mens en dier te vergroten. Dit doen we door projecten te realiseren zoals een aaitafel. Daarnaast organiseren we allerlei extra activiteiten, onder meer tijdens de zondagmiddag openingen.

T.a.v. punt 3 zijn wij voortdurend bezig met het uitbreiden en verbeteren van onze lespakketten. Daarmee hopen we steeds meer scholen en groepen van andere instellingen (BSO, kinderopvang) te bewegen om deel te nemen aan onze educatieve lessen. 

Aanvullende informatie
Hieronder staan een drietal links naar documenten met aanvullende informatie over de kinderboerderij, te weten de meest recente jaarrekening met toelichting en het meest recente jaarverslag.

Jaarrekening 2012 in Pdf formaat

Jaarrekening 2012 toelichting in Pdf formaat

Jaarverslag De Kleine Meer 2012